Co je to SANFORIZACE a k čemu je dobrá?

11.02.2024

Proč se látka sráží?

Během předení, tkaní, barvení atd. je příze a potom následná látka, která je složena z jednotlivých vláken, stále napínána. Při namočení (vyprání) pak tyto vlákna ztratí svojí třecí sílu (lubrikují se) a vrátí se do své původní délky - srazí se.

Sanforizace je mechanický proces, při kterém je párou nebo vodou zvlhčená látka přitisknutá na pružný gumový pás, spolu s ním je pak přitlačována a rozpínána na válec, kolem kterého prochází. Když potom společně s gumovým pásem tento válec opouští dochází k elastickému návratu do původního rozměru. (Takový efekt sražení způsobuje zkrácení osnovních nití. Tím rovněž dojde k sevření útkových nití k sobě.) To je moment, ve kterém dochází k vlastnímu vysrážení. Takový proces potom zajistí, že látka se již nesrazí o více než 5%.

Sanforizační stroj
Sanforizační stroj

Unsanforized vs. Sanforized

Názory na to zda jsou lepší sanforized nebo unsanforized džíny se různí a vždy se jedná o subjektivní pohled na věc. Ano unsanforized džíny se srazí o zhruba 5-10% v pase i na délku (v pase se však během nošení zase rychle roztáhnou). Levis pro ně začal používat termín "shrink to fit - STK". Takové džíny potřebují nejdříve určitou péči před jejich prvním nošením. Pro denim nadšence je to však jen další slavnostní krok v jejich dlouhodobém procesu personalizace RAW džínů. Sanforizaci si tak de facto dělají sami doma namáčením v teplé vodě. Jak takové máčení provádět si můžete přečíst v našem jiném článku zde.

U sanforized džínů si s jejich srážením hlavu moc dělat nemusíte, jelikož je minimální. Jak jsme již popsali průběh sanforizace výše, jde o působení tepla, vody a tlaku na látku. Kromě odstranění srážlivosti však můžou zmizet také některé typické rysy látky jako např. její hrubost a může tak dojít k jejímu zploštění. Protože unsanforized denim neprochází po utkání žádným dalším procesem úprav, zachovává si tak veškeré vlastnosti, které jsou určeny typem bavlny, způsobem jakým byla spředena, barvena a následně utkána v látku. Všeobecně převládá názor, že unsanforized džíny lépe a rychleji "stárnou" a je možné na nich dosáhnout ještě lepší patiny než u sanforized džínů. Není to však pravidlem, jelikož i zde záleží na mnoha dalších faktorech.

Unsanforized denim dnes obecně tkají jen tkalcovny specializující se na výrobu vysoce kvalitních textilií. Sanforizace je už samozřejmou součástí při výrobě látek. V době svého zavedení k ní však běžela reklamní kampaň. Šlo o převratný vynález, který si Sanford Lockwood Cluett nechal patentovat.

Sanforized®